HAPPYPRESCHOOL

Dziecko pomiędzy kulturami świata

Mom, I discover the world
metodyka nauczania

Realizacja podstawy programowej

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa Didasko "Przedszkolne zabawianki”. Został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej i zgodnie ze zmianami, jakie zawiera nowa reforma szkolna. Kładzie nacisk na takie właściwości rozwojowe jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentracja, ciekawość, wyobraźnia, poznawanie zjawisk, potrzeba wyjaśniania, twórcza postawa wobec świata, satysfakcja i radość z rozwiązywania problemów, indywidualny styl myślenia i działania. Promuje szeroko pojęty rozwój rozumiany jako: poczucie własnej wartości, ciekawość oraz niezależność emocjonalna. Wskazuje na rozwijanie takich umiejętności, jak: porozumiewanie się, zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów, samodzielność, umiejętność zabawy i pracy, kreatywność, umiejętność poszukiwania. Program ten podkreśla indywidualność każdego dziecka. Program „Rośnij z Didasko” nie jest jedynym realizowanym w naszym przedszkolu. Jest on tylko pewną bazą, wokół której będziemy nadbudowywać inne treści. Będą to przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą wielokulturowością. Bazując na autorskim programie, dzieci będą zgłębiały przeróżne zakątki świata i poznawały zwyczaje i święta ludzi tam żyjących. Jednocześnie nie zapomnimy przedstawiać piękna naszej rodzimej kultury, tworząc w ten sposób tożsamość narodową, poczucie bezpieczeństwa i przynależności.